Αρχική     Γνωριμία     Υπηρεσίες     Επικοινωνία    
Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου
(Psychologisches Institut der Freien Universität Berlin).
Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου με έρευνα σχετικά με τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Ακολούθως εξειδικεύτηκα επί τέσσερα έτη στην Παιγνιοθεραπεία (playtherapy) καθώς επίσης και στην Ψυχοθεραπεία Εφήβων.
Η επόμενη ειδικότητα μου για ενήλικους, τετραετούς διάρκειας, που πραγματοποιήθηκε στο Heel Institut, είναι η Gestalttherapy (μορφολογική θεραπεία). Το 1992 μετά από ειδικές εξετάσεις, κρίθηκα ικανή να πάρω τον τίτλο της Κλινικής Ψυχολόγου.
Η κλινική μου δραστηριότητα αρχίζει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνoιας του Βερολίνου. Συνεχίζεται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Charlottenburg,  στην Ένωση Ψυχοθεραπευτών Kreuzberg και στο Διακονικό Ίδρυμα του Βερολίνου, ως ειδική συνεργάτις στο Τμήμα Ψυχολογικής Συμβουλευτικής για Έλληνες.Η ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι που μπορεί να μας χαρίσει το θάρρος να ανοίξουμε πανιά για την Ιθάκη μας, τη λυτρωτική αλλαγή προς τον καλύτερο εαυτόν μας και την αυτοπραγμάτωση