Αρχική     Γνωριμία     Υπηρεσίες     Επικοινωνία    

Επαγγελματική εμπειρία   Σεμινάρια   Διαλέξεις  
1996 - σήμερα


1988 - 1996

1988 - 1996
1981 - 1985

1980 - 1983
Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Ελεύθερη επαγγελματίας

Ψυχολογική Εποπτεία των Κοινωνικών Λειτουργιών του Διακονικού Ιδρύματος Βερολίνου (Diakonisches Werk)
Ψυχολογική Συμβουλευτική για Έλληνες Ατομική/ Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Παιδοψυχοθεραπεύτρια
Πανεπιστημιακή Κλινική Charlottenburg (Βερολίνο) - Ένωση Ψυχοθεραπευτών του Kreuzberg (Βερολίνο)

Ψυχολογική Υποστήριξη σε Παιδιά, Εφήβους και Νέους με ειδικές ανάγκες
Συμβουλευτική Γονέων

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας του Κρατιδίου του Βερολίνου

Ειδική Συνεργάτις στον Τομέα των Ψυχοσωματικών Διαταραχών και Εξειδικευμένης Ατομικής Συμβουλευτικής
Διακονικό Ίδρυμα Βερολίνου Τμήμα Ψυχολογικής Συμβουλευτικής
Πρόγραμμα «Το Σπίτι»