Αρχική     Γνωριμία     Υπηρεσίες     Επικοινωνία    

Επαγγελματική εμπειρία   Σεμινάρια   Διαλέξεις  
20032002
1998
1988 - 1989
1988 - 1989
"Η Τεχνική της Ερμηνείας"
Εκπαιδευτική Ημερίδα, Ινστιτούτο Ψυχανάλυσης Koserstr. , Βερολίνο

"Επικοινωνία και Διάλογος σε Παιδιά και Εφήβους"
Πολιτιστική Ημερίδα, Σώμα Ελλήνων Οδηγών Κορίνθου

"Πολιτισμικά Σχολεία – Ρατσισμός"
Επιμόρφωση Δασκάλων Περιφέρεια Κορινθίας Πρόγραμμα Ε.Ε. , Φορέας Υλοποίησης: Παν/μιο Ιωαννίνων

"Προβλήματα Αγωγής, Υγείας και Διαπολιτισμικής Ταυτότητας"
Κύκλος Διαλέξεων, Κέντρο Ελληνίδων Γυναικών και Παιδιών "Το Σπίτι", Βερολίνο

"Υγεία και Μετανάστευση"
Κέντρο Ελλήνων Επιστημόνων, Βερολίνο